TEAM van de WEEK

WTC De Bevernaar Team van de Week in de Streekkrant

Deze week werd ‘WTC De Bevernaar’ door de redactie van ‘De Streekkant’ genomineerd als TEAM van de WEEK.

Deze verkregen oorkonde van de redactie van ‘De Streekkant’ is een bewijs van respect en eer voor onze leden en het bestuur van onze vereniging.

Dit geeft aan de leden en het bestuur  een enorme boost en vertrouwen voor de nieuwe ingeslagen weg.

Bij deze willen wij ook de redactie van ‘De Streekrant’ bedanken voor hun blijk van respect en symphatie ten op zichte van onze verenging.

Waarvoor dank.