Clubreglement

Club reglement 2017

De Clubgegevens

De clubgegevens

Maatschappelijke zetel:
o Maatschappelijke zetel: W.T.C. De Bevernaar vzw, p/a Onledegoedstraat 85, 8800 Roeselare.
o BTW BE0451 441 958 – Bankrekening : IBAN BE47 1030 5560 1680

Lokaal

o De club heeft als lokaal café feestzaal “Bourgondisch Kruis”, Beversesteenweg 470 te Roeselare (Beveren),
o Telefoon: 051 25 17 51

Bereikbaarheid van de volgwagen tijdens de ritten

o Tijdens de ritten is de volgwagen steeds te bereiken op het GSM nummer: 0493 09 85 39.

 

Algemeen reglement

Lidmaatschap

o De club staat open voor alle personen die de leeftijd van 16 jaar bereikt hebben.
o De persoon die zich aansluit, wordt geacht de reglementen van de club te kennen en ze ook na te leven.

Het lidgeld

o Nieuwe leden:
Nieuwe leden betalen 265 €:
Hiervan wordt 70 € terug gestort op de rekening na de laatste rit op de kalender,
dit indien men minimaal 30 ritten heeft gereden conform de regels van de club.
30 € geldt als waarborg, wie de club verlaat na 1 jaar krijgt deze waarborg niet terugbetaald.
Pas na drie opeenvolgende jaren lidmaatschap kan de waarborg worden teruggestort.
In het lidgeld is het volgende inbegrepen:
 Een volwaardige wieleruitrusting (5 stuks);
 Het lidmaatschap bij de V.W.B. en het daarbij horende fietstijdschrift ‘Wielrijder & Biker’;
 Aangesloten lid mag naar de jaarlijkse kampioenenviering.
o Bestaande leden:
Het bedrag van het lidgeld voor bestaande leden in 2018 bedraagt 100 euro:
In het lidgeld is het volgende inbegrepen:
 Het lidmaatschap bij de V.W.B. en het daarbij horende fietstijdschrift ‘Wielrijder & Biker’.
 Aangesloten lid mag naar de jaarlijkse kampioenenviering.
o Gezinstarief:
Een tweede gezinslid krijgt 30 € korting op 100 € lidgeld.
Een nieuw gezinslid krijgt 30 € korting op 265 € lidgeld, waarvan 70 € geldt als waarborg.

 Het lidgeld moet betaald worden ten laatste op 15 december 2017.
 Wie tegen deze vooropgestelde datum niet betaald heeft, wordt beschouwd als uittredend lid.
Wie alsnog lid wil blijven van de club en te laat zijn lidgeld heeft betaald dient een vergoeding van
15 € te betalen bovenop het gevraagde lidgeld van dat jaar.

o Vrijetijdspas:
 Mensen met een vrijtijdspas kunnen zich aansluiten bij de vereniging.
o Allerlei:
 Potentiële leden kunnen 3 gratis ritten meefietsen vooraleer ze lid willen worden van de vereniging.

Veiligheid & Aansprakelijkheid

 Volgens de wegcode is elke fietser, alleen of in groep, altijd een individuele weggebruiker.
 Daarom wordt elk lid van onze club geacht de wegcode te kennen en op te volgen (zie verkeersreglement).
 Het bestuur van de club vindt veiligheid belangrijk, elk lid van onze club draagt een fietshelm tijdens de clubritten.
 De club, het bestuur, en de wegkapitein kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor de daden van de leden.
 Wie eet tijdens de rit wordt geacht dat hij het afval bij zich houdt.
 Het bestuur of de inrichters zijn niet verantwoordelijk voor gebeurtelijke ongevallen.

Verzekering

 Elk aangesloten lid is verzekerd bij de V.W.B. (ARENA).
 Een duplicaat van de volledige polis is bij Lorenzo Verhelle te verkrijgen op aanvraag,
dit kan ook online via www.vwb.be
 Regelmatig verschijnen gegevens betreffende de verzekering in het fietstijdschrift ‘Wielrijder & Biker’.
 Het bestuur van de club moedigt de leden aan om een bijkomende, persoonlijke verzekering af te sluiten.

Inschrijvingsgeld

o Voor deelname aan de ritten betaalt elke deelnemer de volgende vergoeding:
 V.W.B .rit: 5 euro (inschrijving, 1 consumptie, volgwagen);
 Gewone rit: 3 euro (1 consumptie, volgwagen);
 Ster rit: 4 euro (inschrijving, 1 consumptie, volgwagen);
 Cyclo: inschrijving afhankelijk van organisatie.
 Woensdagrit: 1 euro (volgwagen).

Consumptie Jettons

 Vanaf 2013 worden er consumptie jetons gemaakt per jaar.
 De jettons zijn geldig vanaf de eerste rit op de kalender tot en met de Algemene Vergadering.
 De jettons zijn geldig in ons clublokaal, op de rally’s en cyclo’s.
 Opmerkingen: jettons worden NIET ingewisseld voor geld!
 Indien men tijdens een gewone clubrit onderweg niks consumeert kan men geen compensatie,
in dit geval een jeton, achteraf vragen.

Ritten

 De club bepaalt voor alle ritten waar er gereden wordt en over welke afstand, met startuur in het clublokaal.
 Het rittenschema wordt vermeld in het programmaboekje en de site.
 Een geprogrammeerde rit kan zowel voor en als tijdens de rit gewijzigd worden (bv. bij slecht weer).
o Dit kan echter alleen bij beslissing van het bestuur en de baankapitein.
o Indien een fietstocht wordt afgelast worden er geen kilometers gerekend, bij ingekorte ritten tellen alleen de gefietste kilometers.
 Bij sneeuw of ijzel beslist het bestuur of de rit kan aangevat worden, of ingekort afhankelijk van het weer.
 Voor elke rit geldt dat er pas gestart kan worden indien minstens 5 fietsende leden in het clublokaal
aanwezig zijn die willen rijden, dus ook bij slecht weer.
 Alle fietstochten, zowel uitgepijlde als niet uitgepijlde fietstochten, worden vanaf 2016 in groep gereden onder leiding van een baankapitein.
 Johan Diopere neemt de rol van baankapitein op zich: bij afwezigheid wordt door het bestuur een vervanger aangesteld. (indien mogelijk een ander bestuurslid)

Volgwagen

 Indien voor, tijdens of na de rit gebruik gemaakt wordt van materiaal uit de volgwagen (o.a. wielen) dient dit materiaal meteen na de rit terugbezorgd te worden in de staat waarin het ontvangen werd : dit is proper en net!
o Enkel bij grote materiaalpech kan een wiel meegenomen worden naar huis.
 Het materiaal dient binnen 24 uur terugbezorgd te worden aan de club.
 Bij pech wordt door alle deelnemers onmiddellijk halt gehouden tot het euvel is verholpen.
 De volgwagen blijft altijd bij de laatste deelnemer.

Klassement

o Algemeen klassement:
 Voor het algemeen klassement tellen alle ritten mee vermeld in het programmaboekje.
 Wie op het einde van het wielerjaar het meest aantal kilometers heeft afgelegd wordt onze algemene kampioen.
o Weekendkampioen:
 De weekendkampioen wordt het lid dat op zaterdag en zondag het meest aantal kilometers aflegt.
o Zondagkampioen:
 De zondagkampioen wordt het lid dat in de zondagritten afzonderlijk het meest aantal kilometers aflegt.
o Let wel: feestdagen die niet op een zondag vallen tellen niet mee voor het zondagsklassement.

Algemene info

o Indien men tijdens de rit een onherstelbare materiaalbreuk oploopt en daardoor tot opgave gedwongen wordt of in het geval van een ernstige valpartij krijgt de betrokkene toch het totaal aantal kilometers van die rit.
o Wie vroegtijdig afdraait krijgt het vooropgestelde aantal kilometers niet.
o Het is steeds verplicht in de clubuitrusting te fietsen bij een clubrit.
o Wie niet in de clubuitrusting komt kan nooit aanspraak maken op de verreden kilometers van het clubklassement.
o Enkel de kampioenen rijden in de voor hen ontworpen kledij in het jaar dat ze kampioen zijn.
o Een clubrit is een rit die meetelt voor het clubklassement en aangekondigd is in het programmaboekje en op de site.
o De beslissing voor om het even welke reglementswijziging met betrekking tot onze club wordt enkel en alleen door het bestuur genomen.
o Leden die met elektrische fiets wensen deel te nemen aan de activiteiten worden verwacht vooraf eens contact op te nemen met het bestuur om goeie afspraken te maken.
o Bij herhaaldelijk overtreden van onze clubreglementen krijgt de betrokkene een schriftelijke verwittiging.
     o Indien dit geen gunstig resultaat oplevert zal het bestuur niet nalaten
        de overtreder uit de club te sluiten.