Clubreglement

Algemeen reglement 2024:

Lidmaatschap:

 • De club staat open voor alle personen die de leeftijd van 16 jaar bereikt hebben.
  • De persoon die zich aansluit, wordt geacht de reglementen van de club te kennen en ze na te leven.  

Inschrijving en lidgeld:

 • Bestaande leden:
  • Lidgeld:
   • Het jaarlijks lidgeld voor leden bedraagt 60 euro: 
   • In het lidgeld is het volgende inbegrepen:
    • Het lidmaatschap bij de V.W.B. en het daarbij horende fietstijdschrift ‘Wielrijder & Biker’.
    • Een aangesloten lid mag naar de jaarlijkse kampioenenviering.

Nieuwe leden:

 • Geïnteresseerde leden:
  • Geïnteresseerde leden kunnen één maand meefietsen vooraleer ze lid willen worden van de vereniging.
  • Leden die zich wensen aan te sluiten betalen 160€ (€60 voor het tweede jaar):
   • Het lidgeld wordt binnen de week betaald.
    • Als een nieuw lid tegen binnen de vooropgestelde termijn niet betaald heeft, wordt zijn vraag tot lid nietig verklaard.
 • Kortingsmogelijkheden:
  • Gezinstarief: 
   • Elk bijkomend gezinslid krijgt 35 € korting op 60 € lidgeld.

Veiligheid & Aansprakelijkheid:

 • Het bestuur van de club stimuleert de leden om veilig in groep te fietsen en respect te betonen voor andere weggebruikers.
 • Elk lid van onze club of elke occasionele fietser die aansluit bij de groep wordt geacht de wegcode te kennen en deze op te volgen.
 • Elk lid is geacht een fietshelm te dragen tijdens de clubritten.
 • De club, het bestuur, en de wegkapitein kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor de daden van de leden en zijn niet verantwoordelijk voor ongevallen
 • Wie eet tijdens de rit wordt geacht dat hij het afval bij zich houdt.

Verzekering:

 • Elk aangesloten lid is verzekerd bij de V.W.B.:
 • Regelmatig verschijnen gegevens betreffende de verzekering in het fietstijdschrift ‘Wielrijder & Biker’.
 • Het bestuur van de club moedigt de leden aan om een bijkomende, persoonlijke verzekering af te sluiten.

Deelname gelden  en drankjetons bij clubritten:

 • Deelnamegelden:
 • Voor deelname aan de clubritten betaalt elk deelnmerer de volgende vergoeding:
  • V.W.B .rit: kost afhankelijk van de organisatie (inschrijving, 1 consumptie, volgwagen).
  • Zaterdag rit: 3 euro.
  • Zondag rit: 3 euro (1 consumptie, volgwagen).
  • Woensdagrit: gratis voor elke deelnemer.

Er rijd op woensdag geen volgwagen mee.

 • Drankjetons:
  • Bij bepaalde clubuitstappen ontvangt men een drankjeton:
   • De drankjetons zijn geldig vanaf de eerste rit op de kalender tot en met de Algemene Vergadering in november.
   • De drankjetons zijn geldig in ons clublokaal.
   • Opmerkingen:
    • De drankjetons worden NIET ingewisseld voor geld!
    • Indien men tijdens een gewone clubrit onderweg niks consumeert kan men geen compensatie, in dit geval een jeton, achteraf vragen.

Fietskalender

 • Het clubbestuur stelt een fietskalender op:
  • Dit is een oplijsting van alle ritten waar er gereden wordt, welke afstand en met vermelding van het startuur in ons clublokaal.
 • De fietskalender wordt vermeld op de website.
  • Maandelijks wordt er een update gestuurd via WhatsApp.
 • Annulatie van fietsritten:Een geprogrammeerde rit kan zowel voor als tijdens de rit gewijzigd worden (bv. bij slecht weer, sneeuw, ijzel of …):
  • Voor de rit:
   • Een aangeduid persoon binnen het bestuur communiceert via een Whatsapp bericht naar de leden uiterlijk een uur voor de start.
    of
   • Indien de weersomstandigheden op het laatste moment verslechteren of het wegdek het niet toelaat kan er alsnog door het bestuur beslist worden net voor de start om de rit te annuleren of deze in te korten
 • Tijdens de rit:
  • Door uitzonderlijke weersomstandigheden kan de rit ingekort worden:
   • Dit kan echter alleen bij beslissing van het bestuur.
 • Algemene afspraken:
  • Elke rit kan pas starten kan worden indien minstens 5 fietsende leden in het clublokaal aanwezig zijn die willen rijden, dus ook bij slecht weer.
  • Indien een fietstocht wordt afgelast worden er geen kilometers gerekend, bij ingekorte ritten tellen alleen de gefietste kilometers. 
  • Alle fietstochten, zowel de uitgepijlde als de niet-uitgepijlde fietstochten, worden in groep gereden onder leiding van een baankapitein:
   • De rol van baankapitein wordt opgenomen door iemand van het bestuur of leden die zich hiervoor willen ten dienste stellen.

Volgwagen:

 • De volgwagen vergezeld de groep op onze clubuitstappen.
 • Indien men voor, tijdens of na de rit gebruik maakt van reserve wielen levert men dit na de rit proper en net in bij de volgwagen.
  • Enkel bij grote materiaalpech kan een wiel meegenomen worden naar huis.
 • Het materiaal dient binnen 24 uur terugbezorgd te worden aan de club.
 • Bij pech houden alle leden onmiddellijk halt tot het euvel is verholpen. 
 • De volgwagen blijft altijd bij de laatste deelnemer en stopt pas in Beveren.

Klassement:

 • Algemeen klassement:
  • Voor het algemeen klassement tellen alle ritten mee vermeld in de fietskalender.
  • Wie op het einde van het wielerjaar het meest aantal kilometers heeft afgelegd wordt onze algemene kampioen.
 • Zondagkampioen:
  • De kampioen is het lid dat het meest aantal kilometers heeft afgelegd op zondag:
   • Let wel: feestdagen die niet op een zondag vallen tellen niet mee.
 • Opmerkingen:
  • Wie niet in de clubuitrusting aanwezig is tijdens de clubritte kan geen aanspraak maken op de verreden kilometers en deze worden dan ook niet opgenomen in het klassement.

Algemene info:

 • Indien een fietsend lid tijdens de rit onherstelbare materiaalbreuk oploopt of betrokken is bij een ernstige valpartij  en tot opgave gedwongen wordt krijgt de betrokkene toch het totaal aantal kilometers van die rit.
 • Wie vroegtijdig afdraait krijgt het vooropgestelde aantal kilometers niet.
 • Het is steeds verplicht in de clubuitrusting te fietsen bij een clubrit.
 • Enkel de kampioenen rijden in de voor hen ontworpen kledij in het jaar dat ze kampioen zijn. 
 • De beslissing voor om het even welke reglementswijziging met betrekking tot onze club wordt en alleen door het bestuur genomen.
 • Bij herhaaldelijk overtreden van onze clubreglementen krijgt de betrokkene een schriftelijke verwittiging:
  • Indien dit geen gunstig resultaat oplevert zal het bestuur niet nalaten de overtreder uit de club te sluiten.